Declaración de Accesibilidade

Amador Fotógrafos comprometeuse a facer accesíbel os seus sitios web.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao presente sitio web.

Situación de cumprimento

Este sitio web é conforme co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, C

Contido non accesíbel

O contido que se recolle a continuación non é accesíbel polo seguinte motivo: Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro: poderían existir fallos puntuais de edición en algunha páxina web, tanto en contidos HTML como en documentos finais, publicados en data posterior ao 01 de xaneiro de 2023.

Concretamente, pode haber erros naquelas documentos que conteñen fotografías ou vídeos antes da súa revisión de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 1 de agosto de 2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio titular.

Última revisión da declaración: 1 de agosto de 2023.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro), como por exemplo:

Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.

Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.

Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías: Correo electrónico: info@amadorfotografos.com.es

Teléfonos: 652 24 06 93

Contido opcional

A versión actualmente visible deste sitio web é de agosto de 2023 e nesa data realizouse a revisión do nivel de accesibilidade vixente naquel momento.

A partir de tal data, levanse a cabo revisións parciais do contido web novo ou modificado, tanto dos modelos como das páxinas e documentos finais publicados, co obxectivo de asegurar o cumprimento dos requerimentos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549:2022, tendo en conta as excepcións do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro. Entre outras, adoitanse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

Utilización de texto alternativo nas imaxes

Os enlaces ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo

Uso dos estándares do W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Pode consultar na páxina de Aviso Legal para que navegadores e versións está optimizado este sitio web.